Senin için…

Her şey 13.8 milyar yıl önce başladı. Öncesinde hiçbir şey yoktu. Gerçi öncesi diye bir şey de yoktu. Çünkü zamanda o an da var olmuştu… Bir patlama veya ani bir genişleme, yokluktan, hiçlikten,hiçbir şeyin potansiyelinin dahi olmadığı bir hiçlik tabi, sonucunda oluştu.   İlk zaman olan Planck zamanı 10 üzeri -42. saniyeye kadar süren dönemdir […]